Kūryba ir kūrybiškumas

Pristatoma lietuvių kalbos kūrybinio mąstymo ugdymo 4, 8 ir 11 klasėse kūrybiškumo ugdymo metodika.

Mokėjimas mokytis