Susipažinkite su kūrybinę veiklą plėtojančiomis Kultūros ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų programomis, veiklomis, projektais.


2006 m. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija išvertė, adaptavo ir išleido mokymo vadovą mokytojams „Pasaulio paveldas – jaunimo rankose“. 2015 m. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas kartu su Ugdymo plėtotės centru ir Šiaurės šalių ministrų taryba išleido Leif Runar Forsth mokymo vadovą „Praktinis naujasis mąstymas. Sisteminis ir kūrybiškas problemų sprendimas“ medžiagą.

Mokėjimas mokytis